Aby Hradec nebyl bez ducha

Hradec Králové se stal salónem republiky díky tomu, že ho jeho obyvatelé rozvíjeli a investovali do něj nejen peníze, ale i své nápady a nezměrnou energii. Vznikla tak jeho nezaměnitelná atmosféra. Věříme, že právě proto je to nejlepší město pro život.

Jak by naše město vypadalo, kdyby se o něj Hradečáci nestarali?

Zřejmě by mu chyběl ten správný duch. Zkusili jsme si to představit a takhle to dopadlo. Přesvědčte se sami.

 
 
 
 

Proč Hradec sobě

Přejeme si, aby naše město vzkvétalo. A tak Hradec musí pomáhat sám sobě. Skrze své představitele, své instituce i samotné Hradečáky.

THHK do Hradce patří

Tepelné hospodářství Hradec Králové (THHK) je hradecká městská organizace, která zásobuje teplem 80 000 obyvatel. Město ji zřídilo, aby distribuovala teplo od výrobce po Hradci a zároveň kontrolovala cenu tepla pro odběratele.


1
A dál?

 
 
 

Jak fungujeme?

Jsme hradečtí patrioti a na našem městě nám záleží. Pracujeme tak, aby v Hradci bylo nejen teplo, ale aby se tu taky dobře žilo.

Cenu tepla nechceme zvyšovat, naopak systematicky pracujeme na stabilizaci ceny, aby byla sociálně únosná.

To, co vyděláme, jde skrze městskou pokladnu zpátky do rozvoje města, a navíc pravidelně podporujeme sociální, kulturní i sportovní život v Hradci Králové.

 
 

Jak se z vyrobeného tepla nakonec stane uklizený park, opravené budovy nebo nová hasičárna?

1

 
 

Jak se o Hradec staráme my

 

Vyděláváme pro město, ne pro soukromníka

THHK je akciová společnost a patří městu Hradec Králové. Zisk, který vytvoříme, neodevzdáváme privátnímu vlastníkovi (jako jiní, soukromí distributoři), ale vracíme ho skrze dividendu do městského rozpočtu. Město tak každý rok získává mnoho milionů, které investuje do rozkvětu Hradce Králové.

 

Držíme rozumnou cenu tepla

Abychom prosperovali a byli městu co nejužitečnější, snažíme se být dobrými hospodáři. Zisk nevytváříme zvyšováním ceny ‑ ta by negativně dopadla na obyvatele města a to nechceme. Naopak udržujeme rozumnou cenu tepla tím, že investujeme do úsporných opatření, zabraňujeme únikům tepla a plýtvání, chytře a moderně využíváme rekuperační technologie a obnovitelné zdroje energie. Cenu kontrolujeme i tím, že jako konkurence na trhu s teplem bráníme vzniku monopolu.

 
Hradec Králové
Hradec Králové
Hradec Králové
 

Volné prostory využíváme pro dobrou věc

Některé předávací stanice tepla už nevyužijeme jako dřív. Takto uvolněné budovy jsme proto zrekonstruovali a poskytli je hradeckým organizacím na projekty, které mají pro město a jeho obyvatele smysl.

 
 
Městská knihovna v Třebši
Městská knihovna v Třebši

První přestavěnou předávací stanicí byla ta ve Formánkově ulici v Třebši. Rekonstrukce z ní udělala moderní zázemí pro pobočku městské knihovny a centrum vzdělávání pro bezmála 7500 lidí.

Z třebešské knihovny si čtenáři vypůjčí každý měsíc 4000 knížek a hudebních nosičů.

Malšovická hasičárna
Malšovická hasičárna

Sbor dobrovolných hasičů v Malšovicích má od roku 2009 nové zázemí, a to v Čajkovského ulici poblíž bývalého Kina mladých. Díky prostorám nevyužité předávací stanice a investici přes 6 milionů od THHK teď mají Malšovičtí o něco bezpečnější čtvrť.

Dobrovolných hasičů je nyní v Malšovicích 18 a zasahují každý rok zhruba dvacetkrát.

Drogová prevence v Laxusu
Drogová prevence v Laxusu

Část svých prostor uvolnilo THHK také pro neziskovou organizaci Laxus. Ta poskytuje odbornou péči těm, kteří se dostali na okraj ‑ např. propadli závislosti nebo jsou v konfliktu se zákonem. Laxus jim pomáhá se z nelehké životní situace vrátit zpět do běžného života a zároveň chránit veřejnost před dopady jejich chování.

Díky Laxusu se třeba v hradeckých ulicích a parcích nepovaluje 80 000 injekčních stříkaček ročně.

 
 

Každoročně přispíváme těm, díky kterým Hradec Králové žije

Každé město ožívá lidmi. My podporujeme ty aktivní, kteří se starají o to, abychom měli město bezpečné, zdravé, krásné a aby v Hradci nebyla nuda.

 
 
Mládežnický i profesionální sport
Mládežnický i profesionální sport

V tom, abychom se hýbali, měli týmového ducha a cítili hradeckou soudržnost, vidíme smysl. Od dětí a mládeže až po profesionály, kteří naše město reprezentují, každý rok podporujeme hradecké sportovce ‑ z atletického oddílu při TJ Sokol Hradec Králové, basketbalový tým Hradecké lvice, FC Hradec Králové a HC Hradec Králové.

Kultura a společenské události
Kultura a společenské události

Co by byl Hradec bez kultury? Je symbolem toho, že naše město vzkvétá. Pravidelně přispíváme třeba na Královéhradecký městský ples, mimořádné koncerty Filharmonie Hradec Králové nebo Královéhradecký dětský sbor Jitro.

Sociální a preventivní projekty
Sociální a preventivní projekty

I když všichni žijeme v jednom městě, neznamená to, že jsme stejní. S velkým respektem věnujeme finance organizacím, které umí pomocnou ruku nabídnout právě tam, kde je třeba. Starají se o to například neziskové organizace Prostor Pro, Divadlo dětem, Mateřské centrum Domeček či Sdružení rodičů při speciálních školách.

 
 

A hodláme v tom pokračovat

I v dalších letech se budeme podílet na financování smysluplných projektů, jako je mládežnický sport (především atletika, basketbal, hokej a fotbal), kulturní život (např. Městský ples a Filharmonie Hradec Králové) a sociální projekty hradeckých neziskových organizací (třeba Prostor Pro, Domeček, Divadlo dětem).

I nadále budeme silným konkurentem na trhu s teplem a budeme tlačit na stabilizaci ceny, aby se Hradečtí nedočkali nepřiměřeného zdražování, a přitom využívali moderní a bezpečnou rozvodnou síť.

Budeme i v příštích letech dobře hospodařit, aby bez zbytečného zdražování šlo do hradecké pokladny co nejvíce prostředků na rozvoj našeho města. Plně podporujeme myšlenku, aby byl Hradec Králové schopný financovat nejen svůj chod, ale také inovativní projekty, které dělají z města lepší a moderní místo k životu pro každého z nás.

 
 
 

Buďte také patrioti

O naše město a jeho rozvoj se může starat doslova každý Hradečák.
Udělejte to jednoduše spolu s námi.

1

Sdílejte Hradec sobě

Ať naše město nedopadne jako Hradec bez ducha.

2

Odebírejte teplo od THHK, protože všechny jeho zisky se vrací do Hradce a nekončí v nenávratnu.

3
Podporujte Hradec v tom, aby se nezbavoval organizací, které prosperují a přispívají tak k tomu, abychom se jako město mohli rozvíjet i bez zadlužování.

 
 

Co vás ještě zajímá?

 
Jak můžu přejít k THHK od jiného dodavatele?

Možnost připojení se může případ od případu lišit. Nejjednodušší je poptat se přímo u THHK, zda má ve vašem okolí dostatečný výkon a zda pro vás bude napojení výhodné. Také vám pomůžeme porovnat novou cenu s podmínkami, za kterých odebíráte teplo u jiného dodavatele.

Pokud tomu po zjistění předešlých informací nic nebrání, zpravidla na vlastní náklady zajistíme vaše připojení na soustavu THHK.
Svůj dotaz můžete vznést na zákaznické lince 495 279 175 nebo na webu www.thhk.cz.

Jak vybíráte, které projekty finančně podpoříte?

Jsme hradečtí patrioti. Snažíme se podporovat takové organizace, které přispívají ke kvalitnímu a příjemnému životu v Hradci Králové. Jedná se především o projekty zaměřené na děti, prevenci, kulturu nebo mládežnický sport.

Důležitá je pro nás hlavně dividendová politika pro město. Zatímco THHK podporuje jednotlivé projekty menšími částkami, radnice se ke kvalitě života ve městě staví systematičtěji a komplexněji, proto čím více peněz do hradecké pokladny skrze náš zisk přineseme, tím více může město svoje plány realizovat.

Co když chci topit plynem nebo elektřinou?

Od tepelné soustavy je pochopitelně možné se odpojit, ale nebývá to úplně časté, zvlášť u nás v Hradci. Cena tepla tu patří k nejnižším v ČR a projektanti z různých koutů republiky to často netuší. Paušálně nabízejí topení plynem nebo elektřinou, jenže cenu někdy kalkulují neúplně nebo chybně a vyvolávají zdání, že změna bude výhodná. Často ale nakonec vyjde spotřebitele topení dráž.

Při odpojení ze systému centrálního zdroje tepla (CZT) je třeba splnit některé zvláštní podmínky stanovené legislativou, je to složitější, než změnit dodavatele nebo se odpojit od plynu nebo elektřiny.

CZT je státem preferovaný způsob výroby a distribuce tepelné energie. Protože se s teplem neobchoduje na komoditních trzích (na rozdíl od plynu či elektřiny), stát ho svým způsobem jako lokální komoditu chrání. Proto je od systému CZT možné odejít pouze při splnění jasných legislativních podmínek, např. tehdy, když je cena za jinak získané teplo skutečně nižší než cena za CZT spočtená z úplných kalkulací.

 
Proč zisk ve formě dividendy odevzdáváte městu? Dal by se zpětně promítnout do ceny tepla a tím teplo pro občany zlevnit?

Jako akciová společnost tvoříme zisk. O tom, jak se s ním naloží, nerozhoduje THHK, ale jeho vlastník, a tím je v tomto případě město Hradec Králové.

Hradec Králové potřebuje prosperující městské organizace, a to proto, aby ze svého rozpočtu dokázal zajišťovat nejen běžný chod města (např. veřejné osvětlení), ale také jeho rozvoj v krásné a moderní místo k životu (opravy parků, komunikací a budov nebo využití nových technologií). Z dividendy THHK tedy nakonec mají prospěch nejen odběratelé tepla od THHK, ale všichni hradečtí občané.

Jiní dodavatelé tepla tvoří zisk obdobně a nikdo na jeho základě cenu tepla nesnižuje. Tam, kde dodavatele nevlastní město, se však takto vytvořený zisk nedostává do městského rozpočtu, nýbrž majitel s ním nakládá podle vlastního uvážení. Jejich odběratelé z takového zisku nemají žádný užitek.

Jak zjistím, zda jste levnější než jiný dodavatel tepla?

Není snadné porovnávat ceny u různých dodavatelů, když každý vypočítává cenu jiným způsobem (jednosložkově, dvousložkově, různé tarify, ceny za distribuci a další). Zda je odběr od THHK levnější nebo dražší variantou, se může v individuálních případech lišit.

Cena tepla ze systému centrálního zásobování je usměrňovaná Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), jeho pravidla jsou ale celkem široká. Proto je přínosné, že u nás v Hradci cenu drží na uzdě také konkurenční prostředí, které THHK svou přítomností vytváří.

Konkrétní cenu právě pro váš případ vám rádi pomůžeme vypočítat, abyste si mohli ceny porovnat.

 
 
 

Máte dotaz?

Rádi vám ho zodpovíme, stačí napsat.

 
 
  Souhlasím s pravidly pro ochranu osobních údajů